Nyheter

  Under den här fliken kommer vi framöver att informera fortlöpande om projektet.

Juni 2019

Inflyttningar

Bostadsrättsföreningen färdigställs löpande och har haft sina två första etappvisa inflyttningar. Med kommande inflyttningar under juli och September. Vi önskar alla hjärtligt välkomna till ert nya boende.

Oktober 2018

2018-10-01
Nyhetsbrev, status produktion

Bostadsrättsföreningen har förvärvat marken av kommunen och byggnation av era nya bostäder är i full gång.

”BAB Byggtjänst AB har varit med i flertalet av våra tidigare projekt vilket gör att dem har erfarenhet av att bygga våra hus, vilket känns mycket förtroendeingivande.”  – Johan Martinelle, Projektledare Mariastaden projekt AB.”

Nu pågår iordningställande av grunderna för radhus 5-8 och gjutning av plattan radhus 1-3 samtidigt som de kör stomresning för radhus 9-12. (se bilder nedan)

Från och med nu kommer det att vara mycket transporter till och från arbetsplatsen samt aktivitet på plats. Vi ber er respektera att detta är ett arbetsområde där entreprenören har arbetsmiljöansvaret och att ni som är nyfikna på byggnationen istället tittar på avstånd. Vi försöker uppdatera med fotografier allt eftersom.

September 2018

2018-08-06
Status produktion

Arbetena löper planenligt och gjutning av betongplattor och förberedelser för stomresning pågår för fullt på arbetsplatsen.

Vi förstår att ni kommer att vara nyfikna och vilja besöka området i närtid. Det tycker vi absolut ni ska göra! Inget är roligare än att se hur ett bostadsområde växer fram. För allas säkerhet vill vi dock be er att respektera avspärrningar och arbetsområdet som entreprenören verkar inom.

Juni 2018

2018-06-21
Glad Midsommar

Tack till er som kunde delta på första spadtag och tillvalskvällen.

Vi har lite information och nyheter främst kring bostädernas standard- och tillvalslista.

Dessa dokument återfinns på hemsidan:

  • Vitvarulista med standard och tillvalsmöjligheter samlat i ett dokument.
  • Uppdaterad standardlista.
  • Uppdaterad tillvalslista.

Förändringar standardlista och förklaringar till dessa:

  • 2 överskåp i tvättskåp ökas till 3. Underskåp utgår, detta får inte plats pga att det är mycket rörinstallationer under diskbänken
  • Vitvaror är uppdaterade med artikelnummer och modeller.
  • Duschvägg 90×90 cm är ändrat till 80×90. Detta för att uppfylla tillgänglighetskrav som kräver ett visst avstånd från wc-stol till duschvägg, duschväggen har samma fabrikat och utseende. Denna storlek har vi numera i samtliga projekt med gott resultat.

Förändringar tillvalslistan och förklaringar till dessa:

  • Vit kyl och frys utgår som tillval, pga att tidigare tillvalsfrys numera är standard.
  • Samtliga vitvaror har uppdaterade artikelnummer och modeller.
  • Stopptiden är angiven till 180824

VA-anslutningen till föreningen kommer att bli gemensam istället för enskild. Det var vårt ursprungliga önskemål till kommunen och så vi brukar göra men enligt tidigare besked var det inte möjligt, nu har de ändrat sig och säger att det är så det ska vara. I praktiken innebär det att vi får göra en justering av månadsavgiften motsvarande andelen av föreningens totala kostnad för vatten och avlopp och att var och en inte tecknar något eget abonnemang utan att det ingår i månadsavgiften. Det kommer att finnas undermätare i samtliga hus för att kunna följa upp den enskilda förbrukningen.

Vi önskar er alla en glad och trevlig midsommar!

2018-06-05
Tillvalskväll

Vi har nu spikat datum för tillvalskvällen som kommer äga rum i HTH’s lokaler.

Datum: 2018-06-18
Kl: 17:00-20:00
Plats: HTH Lund, Avtalsvägen 3, 227 61 Lund

2018-06-04
Första spadtag

Den 13 juni kl 12 vill vi bjuda in er till första spadtag för Brf Vikhems By. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa blivande grannar, representanter från Mariastaden Projekt, kommunen och BAB.
Varmt välkomna!

Datum: 2018-06-13
Kl: 12:00
Var: Vikhemsvägen

Vänligen OSA till info@brfvikhemsby.se

Maj 2018

2018-05-04
Välkommen till Vikhems By

Vi vill gratulera er till er nya bostad i Vikhemsby! Ett boende med gröna parker och vattenspeglar in på knuten som tillsammans med närhet till service och butiker gör det till en idealisk plats för familjelivet.

Planeringen av era nya bostäder är i full gång. Projektbolaget har erhållit bygglov och upphandlat BAB Byggtjänst för att bygga området. Nu pågår projektering och projektplanering fram till det tekniska samrådet i slutet på maj.

I mitten av maj kommer projektbolaget och sedermera bostadsrättsföreningen förvärva marken av kommunen. Kommunen har slutbesiktning av sin markentreprenad den 4 juni och i samband med det räknar vi med att tillträda fastigheten och kort därefter påbörja markarbeten och grundläggning.
Vi förstår att ni vill komma igång med planeringen av er nya bostad och har många funderingar gällande kök och tillval för bostäderna. Totalentreprenören har ännu inte beslutat om vilken HTH butik som köken skall levereras ifrån. Men så fort vi får besked kommer mer information om detta att förmedlas. Vi kommer även att planera in en tillvalskväll där ni kan få information och stöd i era val. För radhus 1-15 kommer ni redan den 14/5 kl 17:30 få tillfälle att komma till visningshuset i Rydebäck för att prata med ansvarig från Mariastaden Projekt och ställa era frågor. Meddela gärna ert intresse på info@brfvikhemsby.se. För resterande radhus kommer vi komma tillbaka med en tid för visning längre fram.

Vi använder www.brfvikhemsby.se som plattform för information till dig som kund och vi kommer här löpande lägga ut projektnyheter, tider att hålla koll på och allmän information.